Castellano Galego

Arkhé

Arkhé Espacio Educativo é un centro adicado á Educación Prenatal, Postnatal e á Educación Temperá.

O noso proxecto educativo comeza durante o embarazo, axudando á muller a se atope o mellor posible durante esta etapa da súa vida e a prepararse física e emocionalmente para o parto e para recibir ao novo membro da familia.

Unha vez que chega ao mundo o seu bebé, a nosa pretensión é guiar a intuición dos pais e nais e orientarlles na crianza e educación do seu fillo. Queremos dotarlles de recursos que lles permitan dar ao seu fillo unha educación integral para que creza feliz e san. Por iso ofrecemos actividades dirixidas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos da persoa.

Ofrecémosvos:

- Orientación por parte de profesionais especializados.
- Intercambio de experiencias con outros pais e nais.
- Agrupamento dos alumnos en función da idade biolóxica e o momento evolutivo dos nenos/as.
- Respeto polo ritmo de desenvolvemento de cada neno.
- Participación dos pais e nais nas actividades e aprendizaxes dos seus fillos.
- Instalacións especialmente pensadas para a vosa comodidade e benestar: espacio para gardar os carriños, parques para bebés nos vestiarios, piscina con auga temperada e tratada con bromo, aulas amplias...

cusersusuariodesktopfotosyvdeosfranciscoarespiscina2_img3196.jpg
Todo adulto precisa un neno a quen ensinar; de esa forma aprenden os maiores.
 
Subir
Bajar

ARKHE Espacio Educativo, S.L. / info@espacioarkhe.com / Tlfs: 881894805 - 619394130 / Rúa Pedro Galán Calvete, nº9 - Baixo / 15002 - A Coruña